Showing posts with label IDM. Show all posts
Showing posts with label IDM. Show all posts

Friday, August 12, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 25 Incl Crack + Silent (18.7 Mb)


Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet Download Manager (IDM)
6.25 Build 25 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။05 Aug 2016 ေန႔ထဲကထြက္တာ
ျဖစ္ေပမဲ့ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္း မေကာင္းလို႔အခုမွတင္ေပးျဖစ္ပါတယ္။
Cracked လုပ္ျပီးသားနဲ႔ ိကုယ္တိုင္ Crack ထည့္ရမဲ့ Edition (2) ခုပါဝင္ျပီး
မိမိႀကိဳက္ရာ အင္စေတာလုပ္ပါ။

Monday, August 1, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 24 Registered (32bit + 64bit Patch)-(10.2 Mb)


Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet Download Manager (IDM)
6.25 Build 24 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Sunday, July 17, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 23 Registered (32bit + 64bit Patch)-(10.2 Mb)


2016 July 12 ရက္ေန႔ထြက္ Internet Download Manager (IDM) 6.25
Build 23 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။Internet Connection မေကာင္းတဲ့တြက္
အလင္းသစ္လဲ Posts အသစ္ေတြမတင္နိုင္ျဖစ္ေနတာပါ။ခ်ိနဲ႔တဲ့ အင္တာနက္
နဲ႔ဘဲ အလင္းသစ္ပရိတ္သတ္ေတြတြက္ ႀကိဳးစားတင္ေပးလိုက္တာပါ။

Sunday, June 12, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 21 Registered (32bit + 64bit Patch)-(10.2 Mb)


Version အသစ္ထပ္ထြက္လာတဲ့ Internet Download Manager (IDM)
6.25 Build 21 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Wednesday, June 1, 2016

Internet Download Manager (IDM) v 6.25 Build 20 + Crack (10.8 Mb)


Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet Download Manager
(IDM) v 6.25 Build 20 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Thursday, May 26, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 19 Registered (32bit + 64bit Patch)-(10.3 Mb)


24/05/2016မွာVersion အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet Download
Download Manager (IDM) 6.25 Build 19 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Saturday, May 21, 2016

Internet Download Manager v6.25 Build 18 Setup + Activator (10.8 Mb)


2016 May 20 ရက္ေန႔ထြက္ Updated Internet Download Manager
v6.25 Build 18 ကုိတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Saturday, May 14, 2016

Internet Download Manager v6.25 Build 17 Setup + Activator (10.3 Mb)


Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet Download Manager v6.25
Build 17 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။May 10 ရက္ေန႔ထြက္ Version ပါ။

Sunday, April 17, 2016

Internet Download Manager 6.25 Build 15 Setup +Crack (10.6 Mb)


16/04/2016 ေန႔မွာ Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ IDM (Internet
Download Manager 6.25 Build 15) ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Sunday, March 13, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 14 Setup + Activator (10.6 Mb)


11/03/2016 ေန႔မွာVersion အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့Internet Download
Manager (IDM) 6.25 Build 14 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Saturday, February 13, 2016

Internet Download Manager 6.25 Build 12 Pre-Activated (Silent)-(8.41 Mb)


2016 Febuary 12 ရက္ေန႔ထြက္ Activated လုပ္ျပီးသား Internet
Download Manager 6.25 Build 12 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Sunday, January 31, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 11 + Crack (10.2 Mb)


28/01/2016 ေန႔ထြက္ Internet Download Manager (IDM) 6.25
Build 11 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Saturday, January 2, 2016

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 10 + Crack (10.1 Mb)


ႏွစ္သစ္မကူးခင္ေလးမွာ Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet
Download Manager (IDM) 6.25 Build 10 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Tuesday, December 22, 2015

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 9 + Crack (10.1 Mb)


Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet Download Manager (IDM)
6.25 Build 9 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Monday, December 14, 2015

Internet Download Manager 6.25 Build 8 + Anti Update Crack Dec2015 (10.4 Mb)


2015 December 11 ရက္ေန႔ထြက္ Internet Download Manager 6.25
Build 8 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ဒီ IDM Version မွာ လန္းလန္းေလးသံုးခ်င္
ရင္သံုးနိုင္ေအာင္ Windows 10 Theme ပါ ပါဝင္ပါတယ္။

Wednesday, December 9, 2015

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 5 + Crack (10.1 Mb)


08/12/2015 ေန႔မွာ Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ IDM 6.25 Build 5
ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Thursday, November 12, 2015

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 3 + Crack (10.1 Mb)


11 November 2015 ေန႔မွာ Version အသစ္ထပ္မံထြက္လာတဲ့ Internet
Download Manager (IDM) 6.25 Build 3 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Sunday, October 18, 2015

Internet Download Manager 6.25 Build 2 Final Incl Patch (6.39 Mb)


16/10/2015 ေန႔ထြက္ Updated ျဖစ္တဲ့ Internet Download Manager
6.25 Build 2 Finalကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။IDMကို Up to Date သံုးခ်င္
သူမ်ားအတြက္ပါ။

Friday, October 9, 2015

Internet Download Manager (IDM) 6.25 Build 1 + Crack (10.1 Mb)


09/10/2015ေန႔ထြက္Update Internet Download Manager(IDM) 6.25
Build 1 ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။IDM က Vesion 23 ျပီးတာနဲ႔ Version 25
ထြက္လာတာပါ။

Thursday, October 1, 2015

Internet Download Manager (IDM) 6.23 Build 23 + Crack (10.1 Mb)


ဒီေန႔ 01/10/2015 ေန႔မွာ Update Version အသစ္ထပ္ထြက္လာတဲ့
Internet Download Manager (IDM) 6.23 Build 23 ကိုတင္ေပး
လိုက္ပါတယ္။